speaker-photo

Uzm. Psk. Özge Kalkan

Travmada Dayanıklılık Ne Kadar Önemlidir?

Özge Kalkan, lisans eğitimini 2016 yılında tam burslu olarak öğrenim gördüğü İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Tam burslu olarak öğrenim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı yüksek lisans programından “Madde Bağımlılığında Travmatik Yaşam Olayları Sıklığı ve İlişkili Bellek Sorunları” başlıklı tez çalışması ile “Uzman Psikolog” derecesini almıştır.

2017 yılından itibaren Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi AMATEM Servisi ve Erişkin Polikliniği’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Mesleki ilgi alanları arasında alkol/madde bağımlılığı, ruhsal travma, depresyon ve anksiyete bozuklukları varken en sık kullandığı terapi yöntemleri Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma Terapisi (EMDR) ve grup terapileridir.
Terapi süpervizyonlarını Prof. Dr. A. Tamer Aker ve Prof. Dr. Önder Kavakçı’dan almakta olup, halen de süpervizyon sürecine devam etmektedir.

Eğitim ve mesleki yaşamı boyunca çeşitli alanlarda gönüllülük yapmıştır. Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı’nda bir süre gönüllü projelerde yer almıştır. Aynı zamanda Elazığ Depremi sonrası sahada gönüllü olarak çalışmıştır.

Bunların yanı sıra bağımlılık alanında Prof. Dr. Kültegin Ögel’in yürüttüğü pek çok projede proje asistanı olarak çalışmakta olup, çeşitli kongre ve bilimsel toplantılarda seminer ve workshoplar düzenlemiştir.

3 Nisan Cumartesi / 10:15 - 11:15

Paneller

Ruhsal Travmaya Erken Dönemde Yaklaşım

  • Erken Dönem Travmaya Nasıl Müdahale Edilmeli?  - Prof. Dr. Önder Kavakcı
  • Erken Dönem Travmada Tıbbi Yaklaşımlar Nasıldır? - Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya
  • Travmada Dayanıklılık Ne Kadar Önemlidir? - Uzm. Psk. Özge Kalkan