speaker-photo

Prof. Dr. Önder Kavakcı

Erken Dönem Travmaya Nasıl Müdahale Edilmeli?
  • İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı
  • EMDR Derneği Araştırma ve Yayıncılık Komiteleri Başkanı

Prof. Dr. Önder Kavakcı 1966 Ankara doğumludur, ilk orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, yurdun çeşitli bölgelerinde pratisyen hekim olarak çalıştı. 2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından psikiyatri uzmanlığını aldı.

2001-2008 yılları arasında Çorum’da psikiyatri uzmanı olarak çalıştı.
2008-2018 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde öğretim üyeliği yaptı, bu kurumda çalışırken 2013 yılında doçentlik derecesini aldı. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir.

Psikiyatri çalışmalarına yaşlılık psikiyatrisi ve bunamalar ile ilgilenerek başladı. Daha sonra ilgi alanını terapi alanına kaydırdı. Gestalt, EMDR, Çözüm odaklı kısa psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Neurofeedback alanlarında terapi eğitimleri alan Dr. Kavakcı 2008 yılından itibaren travma ile ilişkili bozukluklar alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.

EMDR terapisi alanında ilk Türkçe yayınları yapmıştır. 2012 yılında “Ruhsal Travma için EMDR” kitabı ile EMDR terapisinin Türkiye’de tanınmasına büyük katkı sağlamıştır. EMDR Türkiye Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. EMDR Türkiye Bülteninin ilk editörüdür. Halen EMDR Türkiye Derneği araştırma ve yayıncılık komitelerinin başkanlıklarını yürütmektedir. Dünyada ilk kez fibromiyalji sendromunun belirtilerinin EMDR psikoterapisi ile yatıştırılabileceğini göstermiştir.

2010 yılından itibaren gebelik dönemi ve sonrasında kadın sağlığı ile ilgili çalışmalara başlamış, doğumla ilişkili travma, gebelikte kaygı bozuklukları ve depresyon alanında araştırmalar yapmıştır.

EMDR terapisi temelli geliştirdiği bir yöntem ile gebelikte yaşanan aşırı bulantı kusmanın (hiperemesis gravidarum) yatıştırabileceğini göstermiştir. Gebelik bulantı kusması ve fibromiyalji sendromu (Emre Konuk ve Zeynep Zat ile beraber) için geliştirdikleri protokoller Springer Yayınevi tarafından 2018 içinde yayınlanacaktır.

İlgi alanları arasında travma ve ilişkili bozukluklar, karmaşık travma denilen zorlayıcı olgular, disosiyatif bozukluklar, kaygı bozuklukları, depresyon, psikosomatik hastalıklar, yaşlılık psikiyatrisi, kadın ruh sağlığı, psikoterapiler, erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu sayılabilir.

Prof. Dr. Önder Kavakcı’nın yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve kitap bölümleri vardır. Son yıllarda travma ve nörobilim alanında çeşitli kitapların Türkçe’ye kazandırılmasına ağırlık vermiştir. Bunun ilk örneği 2018 yılında travma alanının en önemli eserlerinden biri olan “Body Keeps the Score: Beden Kayıt Tutar” adlı eserin 2018 yılında Türkçe’ye kazandırılması olmuştur. Çeviri editörü yaptığı travma ve nörobilim ile ilişkili çeşitli kitaplar halen yayın aşamasındadır.

3 Nisan Cumartesi / 10:15 - 11:15

Paneller

Ruhsal Travmaya Erken Dönemde Yaklaşım

  • Erken Dönem Travmaya Nasıl Müdahale Edilmeli?  - Prof. Dr. Önder Kavakcı
  • Erken Dönem Travmada Tıbbi Yaklaşımlar Nasıldır? - Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya
  • Travmada Dayanıklılık Ne Kadar Önemlidir? - Uzm. Psk. Özge Kalkan