speaker-photo

Uzm. Psk. Olcay Tuna

DEHB ve Borderline Ayırımı

İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümünü ve Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans programını bitirdi. Prof. Dr. Kültegin Ögel’in asistanlığını yaptığı sırada Yeniden Derneği bünyesinde pek çok projede yer aldı. Kadınlara ücretsiz psikolojik destek sunan bir projede psikolog olarak yer aldı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi’nde psikolog olarak (BADEM) çalıştı. Halen Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi psikolog olarak görev yapmaktadır.

Çalışma alanları arasında bağımlılık, travma, kaygı bozuklukları gibi başlıklar yer almaktadır. Klinik uygulamada;  Mindfulness Temelli Terapiler, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Terapisini kullanmaktadır.

4 Nisan Pazar / 14:15 - 15:15

Paneller

Kesişmeler ve Ayrımlar: Bipolar Bozukluk, Borderline Kişilik ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

  • Bipolar Bozukluğu Tanımak - Prof. Dr. Sibel Çakır
  • Bipolar ve DEHB Ayırımı - Dr. Öğretim Üyesi Emre Köroğlu
  • DEHB ve Borderline Ayırımı- Uzm. Psk. Olcay Tuna