speaker-photo

Dr. Öğr. Üyesi Emre Köroğlu

Bipolar Bozukluk ve DEHB Ayırımı

Psikiyatri Uzmanı Dr. Emre Köroğlu, 1984 yılında Eskişehir’de doğdu. Liseyi Eskişehir Anadolu Lisesi’nde okudu. 2002-2008 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ndeki tıp eğitimi ardından, 2011-2017 arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlayarak psikiyatri uzmanı ünvanını aldı.

2015 yılında Almanya’da Charite-Berlin Tıp Fakültesi Kültürlerarası Psikiyatri Kliniğinde çalıştı. 2011-2016 yılları arasında Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlayarak Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDT) ve European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) derneğinden kognitif davranışçı terapist, 2015 yılında Davranış bilimleri Enstitüsü’nden EMDR terapisti ünvanını aldı.

2017-2019 yılları arasında Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmet görevini psikiyatri uzmanı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi olarak tamamladı. 2020 yılı itibariyle Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

4 Nisan Pazar / 14:15 - 15:15

Paneller

Kesişmeler ve Ayrımlar: Bipolar Bozukluk, Borderline Kişilik ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

  • Bipolar Bozukluğu Tanımak - Prof. Dr. Sibel Çakır
  • Bipolar ve DEHB Ayırımı - Dr. Öğretim Üyesi Emre Köroğlu
  • DEHB ve Borderline Ayırımı- Uzm. Psk. Olcay Tuna