speaker-photo

Uzm. Psk. Begüm Sevinç

Yeme Bozukluğuna İlk Yaklaşım

2018 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bölüm 5.’si olarak tamamlamıştır. Lisans sürecinde Çapa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi gibi kurumlarda staj yapmıştır.

Hemen ardından burslu olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Yüksek Lisans Programı’na başlamıştır. Bitirme tezini ‘’Bağlanma Stilleri ve Stresle Baş etme Tutumlarının Travma Sonrası Stres Belirtileri Şiddeti Üzerinde Etkisi’’  konusuyla Prof. Dr. Tamer Aker danışmanlığında başarı ile tamamlamıştır.

Yüksek lisans klinik stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ayaktan tedavi ünitesinde yapmıştır. Bunların yanı sıra UNICEF, Aile Çalışma Bakanlığı ve Hayata Destek Derneği gibi kuruluşlarda proje asistanı olarak görev almış, çeşitli kuruluşlarda seminer düzenlemiştir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün Korona Virüs Salgını’na bağlı olarak oluşturduğu Ruh Sağlığı Komisyon’unda haritalandırma çalışmalarını yürütmekte görev almıştır.

Mesleki ilgi alanları ruhsal travma, depresyon ve anksiyete bozukluklarıdır. Klinik çalışmalarında yetişkin bireyler ile; Bilişsel ve Davranışçı Terapi ve EMDR ( Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) psikoterapi yaklaşımlarını kullanmaktadır.

Terapi süpervizyonlarını Prof. Dr. A. Tamer Aker ve Prof. Dr. Önder Kavakçı’dan almakta olup halen de süpervizyon sürecine devam etmektedir.

Uzm. Psk. Begüm Sevinç 2019 yılından yılından itibaren Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Genel Psikiyatri Yataklı Servisi’nde Sorumlu Servis Psikoloğu olarak çalışmaktadır. Ayrıca Erişkin Polikliniği’nde de hasta takibi yapmaktadır.

3 Nisan Cumartesi / 16:00 - 17:00

Paneller

Klinisyenin Not Defteri - 2

  • Seans Odasında Z Kuşağı - Klinik Psk. Gökhan Ergür
  • Yeme Bozukluğuna İlk Yaklaşım - Uzm. Psk. Begüm Sevinç
  • Cinsel İsteksizlik Sorununa Yaklaşımda Temel İlkeler - Uzm. Dr. Ada Salaj