speaker-photo

Uzm. Psk. Kinyas Tekin

Bahis Oynayan Kişiye Nasıl Yaklaşmak Gerek?

Psikolog Kinyas Tekin, İstanbul Üniversitesi sağlık bilimlerinde lisans ve yüksek lisans eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Bilim Üniversitesinde psikoloji bölümünü başarı ile tamamlamıştır.

2007 - 2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında çalışmıştır. Tıp Fakültesinde çalıştığı bu dönemde klinik ve akademik çalışmalarını sürdürmüştür.

Psikiyatri Anabilim Dalı Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programının (SPR) oluşumunda ve hastalara yönelik etkinliklerde aktif rol almıştır. Yataklı ve ayaktan tedavi gören hastalara yönelik sinema terapi ve fotoğraf terapi gruplarını yönetmiştir.

Sanat Terapi (Art Terapi) eğitimi ve süpervizyonunu Doç. Dr. Nurhan Eren'den İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında almıştır. Art terapi klinik çalışmalarında uygulamaktadır.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Alp Üçok yönetimdeki Psikotik Araştırmalar Programında (PAP) şizofreni hastalarının grup terapilerine katılmış ve gruba sinema terapi uygulamıştır. Bu kapsamda “Topluma Yeniden Katılım Programı” eğitimi almıştır.

Doç. Dr. Hülya Bilgin ve Prof. Dr. Alp Üçok danışmanlığında "Psikotik Hastalarda Sinema Terapi Yönteminin Aleksitimi Düzeyi Üzerine Etkisi" adlı yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamıştır.Tez konusu ile ilgili çalışma ulusal ve uluslararası bir kongrede en iyi sözel bildiri ödülüne layık görülmüştür.

Lisans bitirme tezini ise "Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ile İlişki Bağımlılığı Arasındaki İlişki" konusunda Yrd. Doç. Dr. İrem Anlı danışmanlığında başarı ile tamamlamıştır.

Bağımlılık Danışmalığı eğitimini ve süpervizyonunu Jale­ Lee Kerimol Johnson'dan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında almıştır. Maddesel ve davranışsal bağımlılıklarda terapi çalışmalarına devam etmektedir.

Psikolog Kinyas Tekin, Beck yönelimli kognitif davranışçı terapi eğitimini Dr. Psk. Emel Stroup / Cbt İstanbul'dan almış ve klinik uygulamalarında uygulamaktadır.

Travma odaklı yaklaşımlar için Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Eğitimi ve Süpervizyon, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk’tan almıştır.

Şema Terapi eğitimini Uluslararası Sertifikasyon programı kapsamında Uzm. Dr. Alp Karaosmanoğlu'ndan almış ve bu alanda çalışmalar yürütmektedir.

Sigara Alkol Madde Bağımlılığı konusunda yapılandırılmış ve Sağlık Bakanlığının organize ettiği SAMBA programını Prof. Dr. Kültegin Ögel'den almış ve bu yapılandırılmış programını çalışmalarında uygulamaktadır.

Psikolog Kinyas Tekin 2010­ - 2016 yılları arasında Humanite Psikiyatri ve Tıp Merkezinde Prof.Dr. Sedat Özkan ve ekibi ile yarı zamanlı olarak çalışmıştır. Bu merkezde bağımlılık tedavisi gören hastalara bireysel ve grup terapileri uygulamıştır. Psikoloji öğrencilerinin klinik uygulama ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitimler ve aynı merkezde psikoyaşam seminerleri kapsamında halka yönelik seminerler vermiştir. Konsültasyon Liyezon ve Psikosamatik Tıp, Psikoonkoloji vemedikal psikoterapi alanlarında Prof. Dr. Sedat Özkan’dan eğitim almıştır.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında çalıştığı dönemde hemşireöğrencilerin eğitimine yaptığı danışmanlık ve katkıdan dolayı yılın "eğitime hizmet ödülü"ne layık görülmüştür. Kurum içindeki mesleki ve hizmet içi eğitimlerde görev almıştır.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. Arşaluys Kayır yönetimindeki cinsel işlev bozuklukları ve vajinismus grup terapilerine katılmış ve danışmanlık almıştır.

İÜ. Psikiyatri Anabilim Dalında çalışmaya başladıktan sonra yataklı servislerde tedavi gören hastalara yönelik sinema izletme aktivitelerini sürdürmüştür. Bu konuda Doç. Dr. Sibel Çakır, Prof. Dr. Faruk Gençöz ve Uzm. Dr. Fuat Ulus’tan destek ve danışmanlık almıştır.

Öğrenciliğinden beri mesleki eğitim, kongre ve konferanslara katılmakta ve mesleğin gelişmesine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sözel ve poster bildiri olarak yayınlanmış 8 adet bilimsel çalışması bulunmaktadır.

3 Nisan Cumartesi / 14:15 - 15:15

Paneller

Farklı Durumlara Yaklaşımlar: Deneyim Paylaşımı

  • Eş Terapisine Gelmek İstemeyen Eşlere Yaklaşım - Dr. Öğretim Üyesi Selin Birgül Baran
  • Terapide Mükemmeliyetçiliğe Yaklaşım - Klinik Psk. Sıla Karcı
  • Bahis Oynayan Kişiye Nasıl Yaklaşmak Gerek?  - Uzm. Psk. Kinyas Tekin